Tiga kegiatan menyenangkan

3 PERKARA PENCEGAH 3 PERKARA LAINNYA

Malik bin Dinar RA berkata: “Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara yang lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman, yaitu:
1. Takabbur dengan tawadhu’;
2. Rakus dengan qana’ah; dan
3. Hasud dengan sikap santun.”

Takabbur adalah menganggap diri sendiri lebih mulia atau lebih baik dibandingkan orang lain.

Tawadhu’ artinya rendah hati.

Qonaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang.

Hasud adalah berkeinginan akan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan berharap agar nikmat itu pindah kepada dirinya.

Dalam sebuah Hadits yang mengancam sikap dengki disebutkan: “Tidak dapat terhimpun dalam rongga seorang hamba antara iman dan dengki.”

Yang dimaksud dengan iman ialah iman kepada taqdir. Sehubungan dengan pengertian yang sama, Mu’awiyah Radhiyallahu ‘Anhu pernah mengatakan: “Semua orang aku mampu memuaskannya, tetapi orang yang dengki kepada keberhasilanku, tidak pernah merasa puas sebelum kesuksesanku lenyap dariku.”

Hal yang senada dikatakan pula oleh seorang penyair melalui bait-bait syair berikut:

Semua orang dapat kubeli hatinya
tetapi orang yang dengki kepadaku amat merepotkanku
dan sulit kebeli hatinya
Bagaimana seseorang dapat membujuk
orang yang dengki melihat keberhasilannya
jika masih belum merasa puas kecuali lenyapnya keberhasilan itu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *