• Menciptakan tenaga kerja profesional
  • Meningkatkan Mutu Imtaq dan Iptek
  • Menegakkan Akhlak Karimah
  • Membantu siswa kurang mampu
  • Melengkapi sarana dan prasarana
  • Meningkatkan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Mengupayakan lapangan kerja